Events

CrazyRace events:

 

CrazyRace er moro for både store og små, uansett fysikk, kondisjon eller erfaring.

Ingen bryr seg om hvor lang tid du bruker gjennom løypa, ta med vennegjengen, familien, kollegaer, idrettslaget, sommerfesten, utdrikningslaget eller løp på egen hånd. Moro blir det uansett!

2 Juni 2024:  Hønefoss

Helgelandsmoen Næringspark

 

Søndag 2 Juni 2023, kl. 12.00: Hønefoss

 

Crazy Race inviterer til tidenes party på hjemmebane i Hønefoss.

3 runder a ca 1,7 km (totalt 5 km)  30 hindre, pyroteknikk, grilling, fantastisk stemning og genuin idrettsmoro for hele familien.

Premiereløpet i 2019 ble utsolgt raskt! Deltakerrekord i 2022 med over 850 deltakere! 2023 ble en knallsuksess med sol, 25 grader og fantastisk stemning!


Betingelser for deltakelse:

Denne ansvarsfraskrivelse regulerer ansvarsforhold ved deltagelse på aktiviteter under ledelse av FUN Events AS/ Crazy Race, samt opphold og trening på hinderbanen eller midlertidige baner utenom våre organiserte aktiviteter. 

Dette dokument regnes som akseptert ved påmelding til våre aktiviteter og gjelder fra dato for aksept og så lenge deltakeren benytter seg av FUN Events AS/ Crazy Race sine tilbud. 

Ved aksept på dette bekrefter deltakeren at hverken FUN Events AS/ Crazy Race, instruktører, ledere, funksjonærer eller andre deltakere kan holdes ansvarlig for skader som kan oppstå/ oppstår, uansett årsak. 

FUN Events AS/ Crazy Race står fritt til ved behov å kreve at deltakeren aksepterer ny ansvarsfraskrivelse som erstatter dette dokument. 

Akseptert ansvarsfraskrielse er obligatorisk for å delta på FUN Events AS/ Crazy Race sine aktiviteter. All deltagelse, trening og opphold på hinderbanen eller andre områder, herunder midlertidige/provisoriske baner organisert av FUN Events AS/ Crazy Race eller andre aktører er fullt og helt på eget ansvar og risiko. 

FUN Events AS/ Crazy Race tilbyr ikke forsikring av deltakerne. 

FUN Events AS/ Crazy Race aktiviteter består av utfordringer der skader kan oppstå. Skader kan forårsakes av men er ikke begrenset til fall, overtråkk, forstuinger, ledd- og seneskader, brudd, skrubbsår, blåmerker, brannsår, skader i forbindelse med temperatur eller vann, insekter og dyreliv, hypotermi, overbelastning etc, forårsaket av egen eller andres aktiviteter eller svikt ved utstyr på banen. 

Alle deltakere deltar av egen fri vilje og er klar over at alt skjer på eget ansvar. Deltakeren garanterer at han/hun er rusfri, og ikke har noen skader eller helseproblemer som kan påvirkes eller forverres av aktiviteten i FUN Events AS/ Crazy Race og at deltakeren er i tilstrekkelig god fysisk form til å delta på aktiviteten. Deltakeren bestemmer selv hvilke aktiviteter han/hun er med på. Ønsker deltakeren ikke å utføre en del av treningen/ hindre fortsetter han/hun til neste hinder eller bedriver egentrening. 

Det vil i noen tilfeller bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig. 

Påmelding er bindende, det gis ingen refusjon ved avmelding uansett årsak. 

Dersom arrangør må avlyse, utsette eller flytte eventet av utenforliggende årsaker som sykdomsutbrudd, spesielle værforbehold, begrensinger fra lokale eller sentrale myndigheter, naturkatastrofer, hensyn til deltakernes og funksjonærers sikkerhet eller øvrige årsaker som ligger utenfor vår påvirkning evnt faller inn under force majoure forbeholder vi oss retten til å om mulig å overføre solgte billetter til en senere dato og/eller nytt arrangementssted.

Flytting/utsettelse/avlysning gir ingen rett til refusjon av solgte billetter.